Spolupráca

Čo sa tvorby týka, spolupracujem s webovým magazínom anymag.online, ktorý sťa moderný sprievodca človeka 21. storočím poskytuje kvalitné informácie z rôznych oblastí, pričom ja prispievam v oblasti cestovania.

Ponúkam spoluprácu v oblasti cestovného ruchu (CK, hotely, firmy pôsobiace v turizme). Ak ste organizácia, veľká korporácia, malá firmička, ktorá o sebe vie, že ponúka zaujímavú či lacnejšiu alebo aj drahšiu službu ale s pridanou hodnotou, rád spomeniem moju skúsenosť s ňou (zájazd, izba v hotely, vybavenie pre cestovanie) v mojom blogu. Nenútenou cestou, tak ako to budem cítiť (cestu, izbu, vybavenie) sa budem snažiť vypovedať o mojej empírii v článkoch a na sociálnych sieťach.

Ďalej ponúkam prezentácie na tému cestovanie (s témou sa dá pracovať a prispôsobiť do Vašej konkrétnej podoby) pre školy, organizácie, zamestnávateľov.