Pri realizácii stavebných prác sa do cesty neraz pripletú malé prekážky ba až obrovské bremená.

Nie som odborník vo všetkých smeroch ale dlhoročná prax ma oprávňuje radiť v smere realizácií vnútorných omietok. Aby sa realita dostala do čo najužšieho konsenzu s vašimi predstavami, je dôležité nenechávať veci na náhodu.

Kvalita nadovšetko

Dôležitosť ceny v žiadnom prípade nepodceňujem. Naopak, je dôležitá pretože po zlej realizácii už neušetríte, naopak budú vznikať dodatočné výdavky.

Ak sa chcete vyhnúť problémom či v lepšom prípade – improvizácii v procesoch nasledujúcich po omietkach, popri cene si overte KVALITU najímaných remeselníkov.

Výber dodávateľa

Najlepším spôsobom ako zistiť spoľahlivosť či precíznosť potencionálneho dodávateľa, sú recenzie a fyzická obhliadka nimi vykonaných prác. Aby sa ku vám nedostala iba chvála od ich známych, kolegov či rodinných príbuzných. Ideálna je osobná obhliadka prác. Nie jednej ale minimálne dvoch posledných, ktoré realizovali.

Ani cena, ani čas ale profesionalita majú prednosť

Jedna partia omietkarov urobí tú istú robotu za 5 dní iná za 10, jedna v cene 10 €/m2 a iná za 15€/?

Čas aj cena úzko súvisia. Niektorí omietkari sa snažia inštalovať omietkovú zmes ihneď v prvý deň. Ide väčšinou o omietkarov ktorý nenacenia prípravné práce (sieťkovanie, balenie, vyspravovanie po inštaláciách, penetráciu a iné). Vtedy sa otvára cesta pustiť sa do omietok bez prípravy. To je ako ísť na preteky bez tréningu.

Ak vykonávateľ prác nemá zahrnutú prípravu v cenovej ponuke, musí robiť to čo v nej má. Vyberie si tú najjednoduchšiu miestnosť. Spravidla izbu. Začínať by ale mal chodbou pretože v nej sú všetky otvory na dvere a tie by mali byť omietané do šnúrky. Izba sa robí až keď si viem namerať rozmer na dvere (rovnaký vľavo aj vpravo) nanesením vzdialenosti cez vodováhu opretú na vytvrdnutej chodbovej stene.

Spracovanie každého centimetra štvorcového si vyžaduje na seba nadväzujúci úkon a časovú postupnosť. Šikovný omietkar dokáže pri dodržiavaní potrebných postupov zhotoviť 35-45 m2 denne. Záleží to od náročnosti práve realizovaných stien. Ten ktorý sa vám sľúbi za nižšiu cenu, nechce zaostať v zárobku za tým s vyššou cenovou ponukou a tak praktizuje rôzne triky.

Triky omietkarov

Konkrétne triky sú rôzne. Pracuje sa iba s minimom materiálu, ktorý je na stene roztlačený tak aby pokryl plochu no nie v dostatočnom množstve aby sa dosiahla rovina.

Sklotextilná mriežka (sieťka)je extrémne dôležitý faktor pri strete dvoch materiálov, parozábrane v špaletách, nepreviazaných kútoch ako aj pri otvoroch. Často na stavbe je, no málokedy sa používa. Dávajte si na to pozor, prosím!

Vynechávajú sa postupy a skracuje čas medzi jednotlivými procedúrami. Výsledkom sú nerovnosti, neestetická povrchová úprava či praskliny.

Omietka nie je posledná úprava, no nedokonalosť už nič neprekryje

Na omietku nadväzuje práca sadrokartónistu, podlahára, obkladača, maliara aj nábytkára. Ak je omietka urobená zle, NEDÁ SA OPRAVIŤ.

Na nábytku je vidno nerovnosti stien, pri osádzaní rohového nábytku nesedia uhly, obkladač často prerovnáva omietku a maliarovi sa ukážu všetky nedostatky po prvom nátere. Lišty pri plávajúcej podlahe zvyknú tiež „plávať“ na nerovnej stene. Osádzanie dverí je sprevádzané s veľkou improvizáciou ak neprebehne montáž omietky na rozmer.

Náprava nedostatkov stojí peniaze, zaberie veľa času a vyprodukuje stres. Hovorí sa: Dvakrát meraj, raz rež. Pri omietkach to platí dvojmo!

Želám všetkých spokojnosť s vybraným dodávateľom. V prípade záujmu o ďalšie informácie ma môžete kontaktovať na čísle +421907 681 466 alebo mailom na glozmekr@post.sk.

S radosťou oblečiem váš dom do krásneho šatu v podobe sadrových či vápenocementových omietok.

S pozdravom

Glozmek Roman.

Autor

Ahojte, volám sa Roman. Mám 40 rokov, navštívil som 71 krajín a absolvoval 149 letov. Úsmev na tvár, ponožky na nohy! Ide sa do sveta.

Napísať komentár