Tag

flametowers

Prehliadanie

Absolvovali sme kvalitatívne aj časovo podobný let ako do Dubaja. Od výletu do Azerbajdžanu som očakával milé prekvapenie, no po piatich hodinách ako sa vzdialenosť medzi lietadlom a pevninou zmenšovala, ja som zreteľne videl najmä vyprahnutú pustinu. Prišli pochybnosti a ozvala sa zodpovednosť voči môjmu spolucestovateľovi: Nemal som ísť radšej sám?